Hva er LED-skjerm

- May 16, 2018-

LED-skjerm: En flatskjerm som består av små LED-modulpaneler. LED, lysdiode (Lysemitterende diodeforkortelse). Det er en måte å styre skjermen på en halvleder-lysdiode, dioder, laget av gallium (Ga) og arsen (AS), fosfor (p), nitrogen (N), Indium (i), kan utstråle synlig lys når elektronene og hullene er kombinert og kan dermed brukes til å lage lysemitterende dioder. I kretsen og instrumentet som et lys, eller sammensatt av tekst eller digital skjerm.

Gallium arseniddiode Rød, galliumfosfiddiode grønt lys, silisiumkarbiddiode gult lys, indium gallium nitrogen diodeblått lys. LED-skjerm brukes vanligvis til å vise tekst, bilder, videoer, videosignaler og annen informasjon.