Den riktige installasjonsmetoden for LED-skjerm

- May 16, 2018-

Mange mennesker kontakter først LED-skjermen, det vil mer eller mindre føle at den ikke finner riktig måte å installere, og noen ganger fant LED-skjerminstallasjonsmetoden heller ikke å åpne hender og føtter for å installere.

Fra dette, små satt til alle til en LED-skjerm installasjonstrinn av populærvitenskapen.

LED Elektronisk skjerm installasjon maskinvare trinnene:

1. Sett inn DVI-skjermkortet i hovedkortets AGP-kontakt og sett føreren;

2. Sett inn datakortet i PDI-kontakten på hovedkortet (dette brukes av datakortbrukeren);

3. Koble de to kontrollene over installert DVI og AGP sammen;

4 kobler kontrolllinjen med seriell Rs232;

5 koble til mottakskortet med nettverkskabelen;

6 Kontroller at tilkoblingen er riktig, kan konfigureres eller strømløses.

LED elektronisk skjerm programvare enhet

Apparatmetoden er som følger:

1, Installasjon av grafikkdriver

Sett inn CD-kortdriverens CD-ROM i den optiske stasjonen for automatisk å skrive inn enhetsstatus, følg instruksjonene for å betjene; Først enheten DirectX8.1 og installer deretter driveren.