LED-skjermens rolle

- May 16, 2018-

1. Å fremme fremme av varer, rollen som tiltrekker seg kunder.

2. Spill en butikkdekorasjon, forbedre rollen som bedriftsklasse.

3. Spill rollen som belysning og ukonvensjonell.

4. Spill en rolle i popularisering av kunnskap.

(Kan brukes til å spille liten informasjon om bedriftsprodukter, relatert næringslivskunnskap)

5. Spill rollen som oppslagstavle. (Opprykk, utgivelse av rekrutteringsinformasjon)

6. Spill en rolle i atmosfæren.

Gjennom skjermen kan spille overlegen ledelse og en rekke VIP-besøk, veiledning av velkomstordene, alle slags store festivaler og andre feiringer.

7. Spill en advarselsrolle, som ofte brukes i navigasjonsveiledning for trafikkledninger. Det er ikke nektet at det endelige målet med virksomheten er å fremme informasjonen til varene, å tiltrekke seg målkunder og for å få størst mulig gevinst. og ledet billboard er å oppnå dette målet å bli førstevalget av propaganda fra bedrifter.