Noen problemer må løses før utendørs LED-skjermen er installert og brukt

- May 16, 2018-

LED-displayet er installert ute. Ofte regn og regn, vindblåsende støvdeksel, dårlig arbeidsmiljø.

Hvis det elektroniske utstyret er vått eller svært fuktig, vil det føre til kortslutning og jevn brann, noe som medfører problemer og brann, noe som medfører tap.

For det andre kan LED-skjermen skyldes lyn sterk elektrisk sterkt magnetisk angrep.

For det tredje endres miljøtemperaturen sterkt.

Utendørs LED-skjerm når arbeidet i seg selv vil produsere en viss varme, hvis omgivelsestemperaturen er for høy og dårlig varmeavledning, kan integrerte kretser ikke fungere riktig, eller til og med brent, slik at skjermen ikke kan fungere skikkelig.

Fire, utendørs LED display skjerm publikum bredde.

Visuelle avstandskrav, bredt synsvidde, miljølysendringer, spesielt muligheten for direkte sollys.

Fem, LED skjerm kropp og skjerm kropp og kombinasjonen av bygningen må være strengt vanntett og lekkasikkert, skjerm kroppen å ha gode drenering tiltak, når vannet kan slippes ut jevnt. Vi. installere lynvernmidler på LED-skjerm og bygninger. Skjerm kropp og Shell for å opprettholde en god jording, jording motstand mindre enn 3 ohm, slik at lynet forårsaket av den store nåværende rettidig utslipp.